We participate in research projects

Successful cooperation

Successful cooperation

Research and Development of the Manufacturing Technology of Spacious, Thin Wall, Aluminium Castings

The project is being solved in the framework of the program of the research and the development of  ALFA, with the participation of University of Technology Brno, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of the Mechanical Engineering Technology, foundry industry.

The basic data about project:

Recipient: FIMES, a.s.
Further project participant: BUT in Brno
Project registration number: TA01010766
Name of the project: RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE MANUFACTURING TECHNOLOGY OF SPACIOUS, THIN WALL, ALUMINIUM CASTINGS
Period of the project solving: 1.1.2011-31.12.2013
Solver on behalf of FIMES, a.s.: Ing. Pavel Michalčík
Solver on behalf of BUT in Brno: Prof. Ing. Milan Horáček,CSc.

Project no. TA01010766, RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE MANUFACTURING TECHNOLOGY OF SPACIOUS, THIN WALL, ALUMINIUM CASTINGS is being solved with the financial funding of TA CZ.

More

Realizujeme projekt:

Realizujeme projekt:

Vývoj technologie řízeného tuhnutí odlitků ze slitin hliníků pro letecký průmysl

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024381

Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových technologií prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
Projekt se orientuje na oblast vývoje unikátní technologie řízeného tuhnutí extrémně náročných odlitků ze slitiny hliníku, určených především pro letecký průmysl.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

Realizujeme projekt:

Realizujeme projekt:

Vývoj leteckých odlitků ze slitiny EN AC-AlSi7Mg0,6 s vysokou vnitřní jakostí a hodnotami mechanických vlastností

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010297

Projekt má za cíl vyvinout a aplikovat technologii odlévání hliníkových slitin s vysokou vnitřní jakostí s konečnými vysokými hodnotami mechanických vlastností pro extrémně náročné zákazníky z leteckého průmyslu. Sekundárními cíly projektu je snížení materiálové a energetické náročnosti při zvýšení užitných vlastností výrobků s využitím progresivních technologií a zlepšení užitných vlastností materiálů, které mají potenciál pro využití ve více oborech, nejen v letectví.

Výstupem projektu bude ověřená technologie.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

 

Realizujeme projekt:

Realizujeme projekt:

Modernizace vytavování vosku a tavírny Al slitin - MESIT foundry a.s.

Projekt je zaměřen na realizaci souboru opatření, které povedou ke snížení energetické náročnosti společnosti žadatele zabývající se výrobou technologicky náročným tenkostěnných přesných odlitků ze slitin hliníku a přesných odlitků z oceli a barevných kovů.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.