Zapojujeme se do výzkumných projektů.

Úspěšná spolupráce

Úspěšná spolupráce

Projekt Výzkum a vývoj technologie výroby rozměrných tenkostěnných hliníkových odlitků

Projekt probíhal v letech 2011 - 2013 v rámci programu Technologické agentury České republiky.

Na řešení se podílelo VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, odbor slévárenství.

Řešitelem za naši společnost byl Ing. Patrik Vašťák, za VUT v Brně  Prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

Publicita projektu