Zapojujeme se do výzkumných projektů.

Úspěšná spolupráce

Úspěšná spolupráce

Projekt Výzkum a vývoj technologie výroby rozměrných tenkostěnných hliníkových odlitků

Projekt probíhal v letech 2011 - 2013 v rámci programu Technologické agentury České republiky.

Na řešení se podílelo VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, odbor slévárenství.

Řešitelem za naši společnost byl Ing. Patrik Vašťák, za VUT v Brně  Prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

Publicita projektu

Realizujeme projekt:

Realizujeme projekt:

Vývoj leteckých odlitků ze slitiny EN AC-AlSi7Mg0,6 s vysokou vnitřní jakostí a hodnotami mechanických vlastností

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010297

Projekt má za cíl vyvinout a aplikovat technologii odlévání hliníkových slitin s vysokou vnitřní jakostí s konečnými vysokými hodnotami mechanických vlastností pro extrémně náročné zákazníky z leteckého průmyslu. Sekundárními cíly projektu je snížení materiálové a energetické náročnosti při zvýšení užitných vlastností výrobků s využitím progresivních technologií a zlepšení užitných vlastností materiálů, které mají potenciál pro využití ve více oborech, nejen v letectví.

Výstupem projektu bude ověřená technologie.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

 

Realizujeme projekt:

Realizujeme projekt:

Modernizace vytavování vosku a tavírny Al slitin - MESIT foundry a.s.

Projekt je zaměřen na realizaci souboru opatření, které povedou ke snížení energetické náročnosti společnosti žadatele zabývající se výrobou technologicky náročným tenkostěnných přesných odlitků ze slitin hliníku a přesných odlitků z oceli a barevných kovů.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.