VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE VÝROBY ROZMĚRNÝCH, TENKOSTĚNNÝCH, HLINÍKOVÝCH ODLITKŮ

 

Projekt je řešen v rámci programu výzkumu a vývoje ALFA. Na řešení projektu se podílí VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, odbor slévárenství.

 

Základní data o projektu:

 
Příjemce:   FIMES, a.s.
Další účastník projektu: VUT v Brně
Registrační číslo projektu: TA01010766
Název projektu: VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE VÝROBY ROZMĚRNÝCH, TENKOSTĚNNÝCH, HLINÍKOVÝCH ODLITKŮ
Doba řešení projektu: 1.1.2011 - 31.12.2013
Řešitel za FIMES, a.s. Ing. Patrik Vašťák
Řešitel za VUT v Brně    Prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

 

 

Projekt č. TA01010766, VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE VÝROBY ROZMĚRNÝCH, TENKOSTĚNNÝCH, HLINÍKOVÝCH ODLITKŮ je řešen s finanční podporou TA ČR.

 

Technologická agentura ČR