Jsme specialisté na výrobu forem pro zpracování plastických hmot a odlévání kovů.

Konstrukce a výroba forem

Konstrukce a výroba forem

Jsme schopni zabezpečit veškeré potřebné činnosti.

  • konzultace se zákazníky
  • zpracování cenového návrhu
  • komplexní technická příprava výroby
  • analýza Moldflow
  • výroba a zkoušení forem
  • zhotovení měrových protokolů

Nabízíme i spolupráci v dílčích kooperacích strojního obrábění, elektroerozívního obrábění, ostření nástrojů.

Dlouhodobá spolupráce

Dlouhodobá spolupráce

Mimo výroby nových forem na vstřikování plastů a lití kovů nabízíme našim zákazníkům i údržbu a opravy forem (včetně oprav preventivních), které lisovny plastů a slévárny již provozují.

Nabízíme opravy poškozených částí tvarových vložek forem na laserovém navařovacím přístroji ALM 200.

 

Formy a nástroje pro široké použití

Formy a nástroje pro široké použití

Formy pro vstřikování plastů a gumy

Formy pro tlakové a kokilové lití

Formy pro klece ložisek

Dvoukomponentní formy

Spojovačky ocelových kordů

Kvalitní vybavení nástrojárny a dovednosti pracovníků dovedeme uplatnit i v souvisejících oblastech.

  • upínací, měřicí a kalibrovací přípravky pro všechny druhy strojního obrábění
  • tepelné zpracování dílů

Kvalitní technologie

Kvalitní technologie

Při výrobě uplatňujeme rozsáhlý soubor postupů - klasické obrábění, základní operace tepelného zpracování kovů včetně kalení v ochranné atmosféře, CNC obrábění (včetně 5osého), elektroerozivní hloubení a drátové řezání kovů. Pouze u některých málo frekventovaných operací využíváme spolupráci s osvědčenými specializovanými firmami (např. u nitridace).