Wir nehmen an den Forschungsprojekten teil.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Projekt Forschung und Entwicklung der Technologie von der Fertigung großer dünnwändiger Aluminiumgussteile.

Das Projekt verlief in Jahren 2011 - 2013 im Rahmen des Programms der Technologischen Agentur der Tschechischen Republik.

An diesem Projekt beteiligte sich die Technische Universität in Brünn, Fakultät für Maschinenbau, Institut für Maschinenbautechnologie, Fachgebiet Gießereiwesen.

Teammitglied für unsere Gesellschaft war Ing. Patrik Vašťák, für Technische Universität in Brünn Prof. Ing. Milan Horáček,CSc.

 

Publizität des Projektes
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG DER TECHNOLOGIE VON DER FERTIGUNG GROSSER DÜNNWÄNDIGER ALUMINIUMGUSSTEILE

Das Projekt ist im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprogramms ALPHA gelöst. An diesem Projekt beteiligt sich die Technische Universität in Brünn, Fakultät für Maschinenbau, Institut für Maschinenbautechnologie, Fachgebiet Gießereiwesen.

Die Hauptangaben zum Projekt:

Empfänger: FIMES, a.s.
Weitere Teilnehmer an dem Projekt: Technische Universität in Brünn
Projekt-Registrierungsnummer: TA01010766
Projektname: FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG DER TECHNOLOGIE VON DER FERTIGUNG GROSSER DÜNNWÄNDIGER ALUMINIUMGUSSTEILE
Projektdauer: 1.1.2011 - 31.12.2013
Teammitglied für FIMES, a.s.: Ing. Patrik Vašťák
Teammitglied für Technische Universität in Brünn: Prof. Ing. Milan Horáček,CSc.

Projektnummer TA01010766, FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG DER TECHNOLOGIE VON DER FERTIGUNG GROSSER DÜNNWÄNDIGER ALUMINIUMGUSSTEILE ist unter finanzieller Unterstützung der Technologischen Agentur der Tschechischen Republik (TA ČR) gelöst.

Mehrt

Realizujeme projekt:

Realizujeme projekt:

Vývoj technologie řízeného tuhnutí odlitků ze slitin hliníků pro letecký průmysl

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024381

Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových technologií prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
Projekt se orientuje na oblast vývoje unikátní technologie řízeného tuhnutí extrémně náročných odlitků ze slitiny hliníku, určených především pro letecký průmysl.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

Realizujeme projekt:

Realizujeme projekt:

Vývoj leteckých odlitků ze slitiny EN AC-AlSi7Mg0,6 s vysokou vnitřní jakostí a hodnotami mechanických vlastností

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010297

Projekt má za cíl vyvinout a aplikovat technologii odlévání hliníkových slitin s vysokou vnitřní jakostí s konečnými vysokými hodnotami mechanických vlastností pro extrémně náročné zákazníky z leteckého průmyslu. Sekundárními cíly projektu je snížení materiálové a energetické náročnosti při zvýšení užitných vlastností výrobků s využitím progresivních technologií a zlepšení užitných vlastností materiálů, které mají potenciál pro využití ve více oborech, nejen v letectví.

Výstupem projektu bude ověřená technologie.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

 

Realizujeme projekt:

Realizujeme projekt:

Modernizace vytavování vosku a tavírny Al slitin - MESIT foundry a.s.

Projekt je zaměřen na realizaci souboru opatření, které povedou ke snížení energetické náročnosti společnosti žadatele zabývající se výrobou technologicky náročným tenkostěnných přesných odlitků ze slitin hliníku a přesných odlitků z oceli a barevných kovů.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.