Wir nehmen an den Forschungsprojekten teil.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Projekt Forschung und Entwicklung der Technologie von der Fertigung großer dünnwändiger Aluminiumgussteile.

Das Projekt verlief in Jahren 2011 - 2013 im Rahmen des Programms der Technologischen Agentur der Tschechischen Republik.

An diesem Projekt beteiligte sich die Technische Universität in Brünn, Fakultät für Maschinenbau, Institut für Maschinenbautechnologie, Fachgebiet Gießereiwesen.

Teammitglied für unsere Gesellschaft war Ing. Patrik Vašťák, für Technische Universität in Brünn Prof. Ing. Milan Horáček,CSc.

 

Publizität des Projektes
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG DER TECHNOLOGIE VON DER FERTIGUNG GROSSER DÜNNWÄNDIGER ALUMINIUMGUSSTEILE

Das Projekt ist im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprogramms ALPHA gelöst. An diesem Projekt beteiligt sich die Technische Universität in Brünn, Fakultät für Maschinenbau, Institut für Maschinenbautechnologie, Fachgebiet Gießereiwesen.

Die Hauptangaben zum Projekt:

Empfänger: FIMES, a.s.
Weitere Teilnehmer an dem Projekt: Technische Universität in Brünn
Projekt-Registrierungsnummer: TA01010766
Projektname: FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG DER TECHNOLOGIE VON DER FERTIGUNG GROSSER DÜNNWÄNDIGER ALUMINIUMGUSSTEILE
Projektdauer: 1.1.2011 - 31.12.2013
Teammitglied für FIMES, a.s.: Ing. Patrik Vašťák
Teammitglied für Technische Universität in Brünn: Prof. Ing. Milan Horáček,CSc.

Projektnummer TA01010766, FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG DER TECHNOLOGIE VON DER FERTIGUNG GROSSER DÜNNWÄNDIGER ALUMINIUMGUSSTEILE ist unter finanzieller Unterstützung der Technologischen Agentur der Tschechischen Republik (TA ČR) gelöst.

Mehrt

Realizujeme projekt:

Realizujeme projekt:

Modernizace dokončovacích operací v MESIT foundry, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026289

Hlavním cílem projektu je úspora energie, respektive snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů. Je zapotřebí snížit energetickou náročnost výrobních procesů společnosti prostřednictvím modernizace a pořízením energeticky úspornějších výrobních strojů a technologických zařízení.

Předmětem projektu je realizace následujících opatření:

·      Laserový přístroj – Stávající laserový navařovací přístroj s pohyblivým ramenem bude nahrazen novým laserovým navařovacím přístrojem s pohyblivým ramenem. Nové zařízení bude dle údajů výrobce až o 50% účinnější při navařování Al slitin při stejném příkonu zařízení.

·      Tryskací kabina – Staré tři tryskací kabiny Škoda Praha budou nahrazeny 3 ks tryskacích kabin v tlakovém provedení. Nové tryskací kabiny budou pracovat s minimální ztrátou tlakového vzduchu – snížení o 80%. Dále nová filtrace přinese úsporu 26,2 kW za hodinu, bude ušetřen výkon na kompresoru cca o 25 % tj. 12,5 kW/hod. Sníží se množství tepla na vytápění prostoru 22 kW, protože v nových kabinách bude vzduch rekuperován přes Hepa filtr.

We carry out a project:

We carry out a project:

Development of the technology for the controlled solidification of castings from aluminium alloys for aerospace industry

Projekt registration number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024381

Target of this project is gaining new knowledges which are needed for the development of the new technologies by carrying out a industry research and experimental development. The project is focused on the field of development of the unique technology of controlled solidification of extremely complicated castings made from aluminium alloys used mainly in aerospace industry.

For the project is provided financial support of European Union.

We carry out a project:

We carry out a project:

Development of aerospace castings from aluminium alloy EN AC-AlSi7Mg0,6 with high internal quality and high mechanical properties

Project registration number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010297

Target of this project is to development and apply the casting technology of aluminium alloys with high internal quality and with finally high mechanical properties for exremely demanding customers from aerospace industry. Secondary targets of the project are decrease of material and energy intensity with increase of functional characteristics of a product by using progressive technology and impovement of funcional characteristics of material, which have potencial to be used in more industries beside aerospace.

Output of the project will be verified technology.

For the project is provided financial support of European Union.

We carry out a project:

We carry out a project:

Modernization of de-waxing process and melting area used for castings of aluminium alloys in MESIT foundry a.s.

The project is focused on an implementation of a set of measures which will lead to decrese of energy intensity of the applicant's company which is engaged in the production of technologicaly complexed thin wall investment castings from aluminium alloys and investment castings for steel and copper based alloys.

For the project is provided financial support of European Union.