We participate in research projects

Successful cooperation

Successful cooperation

Research and Development of the Manufacturing Technology of Spacious, Thin Wall, Aluminium Castings

The project is being solved in the framework of the program of the research and the development of  ALFA, with the participation of University of Technology Brno, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of the Mechanical Engineering Technology, foundry industry.

The basic data about project:

Recipient: FIMES, a.s.
Further project participant: BUT in Brno
Project registration number: TA01010766
Name of the project: RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE MANUFACTURING TECHNOLOGY OF SPACIOUS, THIN WALL, ALUMINIUM CASTINGS
Period of the project solving: 1.1.2011-31.12.2013
Solver on behalf of FIMES, a.s.: Ing. Pavel Michalčík
Solver on behalf of BUT in Brno: Prof. Ing. Milan Horáček,CSc.

Project no. TA01010766, RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE MANUFACTURING TECHNOLOGY OF SPACIOUS, THIN WALL, ALUMINIUM CASTINGS is being solved with the financial funding of TA CZ.

More

Realizujeme projekt:

Realizujeme projekt:

Modernizace dokončovacích operací v MESIT foundry, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026289

Hlavním cílem projektu je úspora energie, respektive snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů. Je zapotřebí snížit energetickou náročnost výrobních procesů společnosti prostřednictvím modernizace a pořízením energeticky úspornějších výrobních strojů a technologických zařízení.

Předmětem projektu je realizace následujících opatření:

·      Laserový přístroj – Stávající laserový navařovací přístroj s pohyblivým ramenem bude nahrazen novým laserovým navařovacím přístrojem s pohyblivým ramenem. Nové zařízení bude dle údajů výrobce až o 50% účinnější při navařování Al slitin při stejném příkonu zařízení.

·      Tryskací kabina – Staré tři tryskací kabiny Škoda Praha budou nahrazeny 3 ks tryskacích kabin v tlakovém provedení. Nové tryskací kabiny budou pracovat s minimální ztrátou tlakového vzduchu – snížení o 80%. Dále nová filtrace přinese úsporu 26,2 kW za hodinu, bude ušetřen výkon na kompresoru cca o 25 % tj. 12,5 kW/hod. Sníží se množství tepla na vytápění prostoru 22 kW, protože v nových kabinách bude vzduch rekuperován přes Hepa filtr.

We carry out a project:

We carry out a project:

Development of the technology for the controlled solidification of castings from aluminium alloys for aerospace industry

Projekt registration number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024381

Target of this project is gaining new knowledges which are needed for the development of the new technologies by carrying out a industry research and experimental development. The project is focused on the field of development of the unique technology of controlled solidification of extremely complicated castings made from aluminium alloys used mainly in aerospace industry.

For the project is provided financial support of European Union.

We carry out a project:

We carry out a project:

Development of aerospace castings from aluminium alloy EN AC-AlSi7Mg0,6 with high internal quality and high mechanical properties

Project registration number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010297

Target of this project is to development and apply the casting technology of aluminium alloys with high internal quality and with finally high mechanical properties for exremely demanding customers from aerospace industry. Secondary targets of the project are decrease of material and energy intensity with increase of functional characteristics of a product by using progressive technology and impovement of funcional characteristics of material, which have potencial to be used in more industries beside aerospace.

Output of the project will be verified technology.

For the project is provided financial support of European Union.

We carry out a project:

We carry out a project:

Modernization of de-waxing process and melting area used for castings of aluminium alloys in MESIT foundry a.s.

The project is focused on an implementation of a set of measures which will lead to decrese of energy intensity of the applicant's company which is engaged in the production of technologicaly complexed thin wall investment castings from aluminium alloys and investment castings for steel and copper based alloys.

For the project is provided financial support of European Union.