19. 7. 2023

Strojírenská výroba mechanických dílů, zejména v leteckém a vojenském odvětví, klade vysoké nároky na kvalitu dodávaných výrobků. Společnost MESIT machinery (člen skupiny OMNIPOL) se proto zaměřuje na výzkum a vývoj nových slévárenských technologií. V roce 2022 vyvinula unikátní robotické pracoviště pro tuhnutí hliníkových odlitků, které v letošním roce úspěšně testuje.

V dnešní době se hliníkové odlitky běžně vyrábějí pomocí komerčně známé metody gravitačního lití, která nezahrnuje řízení parametrů tuhnutí kovu. Tento postup vytváří hrubozrnnou strukturu, která negativně ovlivňuje mechanické vlastnosti odlitku a může způsobovat vnitřní vady.

Robotický systém řídí proces tuhnutí a výsledkem jsou vysoce kvalitní odlitky bez vnitřních vad

"Pokud dokážeme řídit tuhnutí kovu v čase, můžeme dosáhnout jemnozrnné struktury odlitku a výrazně tak zlepšit jeho mechanické vlastnosti. Tímto procesem minimalizujeme také vnitřní vady odlitku," vysvětluje výhody nové technologie Ing. Patrik Vašťák, vedoucí vývojového týmu. „Na základě experimentů jsme zjistili, že proces tuhnutí lze ovlivnit ponořením výrobku do speciální lázně s pečlivě definovanými parametry s přesně stanovenou dobou a rychlostí ponoru. Tato metoda vyžaduje vysokou přesnost, opakovatelnost a flexibilitu, kterou může zajistit pouze robotický manipulační systém.“

Výzkum a nové trendy v oblasti lití kovů představují výhodu pro zákazníky

„Výsledky nové technologie jsou vynikající. Řízení procesu tuhnutí minimalizuje porezitu, zlepšuje mechanické vlastnosti, a také snižuje deformace odlitků po odlití. A právě tyto vlastnosti požadují nejnáročnější zákazníci,“ sdělil ředitel společnosti MESIT machinery, o.z. foundry, Ing. Dalibor Kníž. „Můžeme tak pro zákazníky nabídnout zvýšení kvality odlitků díky výraznému snížení počtu neshodných výrobků. Tento fakt v konečném důsledku snižuje jejich náklady, zvyšuje konkurenceschopnost a v mnoha případech i zvyšuje bezpečnost konečného produktu.“