Zapojujeme se do výzkumných projektů.

Úspěšná spolupráce

Úspěšná spolupráce

Projekt Výzkum a vývoj technologie výroby rozměrných tenkostěnných hliníkových odlitků

Projekt probíhal v letech 2011 - 2013 v rámci programu Technologické agentury České republiky.

Na řešení se podílelo VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, odbor slévárenství.

Řešitelem za naši společnost byl Ing. Patrik Vašťák, za VUT v Brně  Prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

Publicita projektu

Realizujeme projekt:

Realizujeme projekt:

Vývoj technologie řízeného tuhnutí odlitků ze slitin hliníků pro letecký průmysl

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024381

Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových technologií prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
Projekt se orientuje na oblast vývoje unikátní technologie řízeného tuhnutí extrémně náročných odlitků ze slitiny hliníku, určených především pro letecký průmysl.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

Realizujeme projekt:

Realizujeme projekt:

Vývoj leteckých odlitků ze slitiny EN AC-AlSi7Mg0,6 s vysokou vnitřní jakostí a hodnotami mechanických vlastností

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010297

Projekt má za cíl vyvinout a aplikovat technologii odlévání hliníkových slitin s vysokou vnitřní jakostí s konečnými vysokými hodnotami mechanických vlastností pro extrémně náročné zákazníky z leteckého průmyslu. Sekundárními cíly projektu je snížení materiálové a energetické náročnosti při zvýšení užitných vlastností výrobků s využitím progresivních technologií a zlepšení užitných vlastností materiálů, které mají potenciál pro využití ve více oborech, nejen v letectví.

Výstupem projektu bude ověřená technologie.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

 

Realizujeme projekt:

Realizujeme projekt:

Modernizace vytavování vosku a tavírny Al slitin - MESIT foundry a.s.

Projekt je zaměřen na realizaci souboru opatření, které povedou ke snížení energetické náročnosti společnosti žadatele zabývající se výrobou technologicky náročným tenkostěnných přesných odlitků ze slitin hliníku a přesných odlitků z oceli a barevných kovů.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.